Kopenhagen: Prva posjeta institucija iz BiH bh. dijaspori u Danskoj

U subotu 16.11. 2019 godine u prostorijama Ambasade BiH u Danskoj, održan je sastanak predstavnika OBHU (Odbor bh. učitelja), predstavnika Ambasade BiH u Danskoj i predstavnika Ministarstva za civilna pitanja i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Inicijator skupa bio je OBHU, koji je zajedno sa uposlenicima naše ambasade pripremio ovaj sastanak. Iz BiH sastanku su prisustvovali Adnan Husić, Alma Ćatović, Isma Stanić, i Kemo Sarač. Ambasadu BiH u Danskoj predstavljala je Slavica Grozdanić, dok su OBHU predstavljali: Emina Terzić, Azra Hadzimahović, Edina Jahić, Emina Bahtijar i Jasna Hasanbašić.

Svrha ovog sastanka je bila međusobno upoznavanje o radu i aktivnostima kao i uža saradnja na formalno-pravnoj osnovi između bh. institucija i OBHU. Fokus je bio na mogućnostima rada na zajedničkim projektima i validnosti dopunskih škola u Danskoj.

Njihov odziv tom skupu je znak koliko interesa i značaja pridaju radu OBHU, kao i ozbiljnosti našeg rada na očuvanja maternjeg jezika i kulture naše domovine.

Vezuv BAŠIĆ